Zavolejte nám

(+420) 721 060 530

Jsem vám k dispozici

8:00 - 22:00

Napište nám

info@gibondelivery.cz
Partnerská sekce

OCHRANA SOUKROMÍ

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud užíváte zasílatelské služby, webové stránky a jiné služby (Služby), které poskytuje nebo provozuje společnost Gibon Delivery Logistic s.r.o., IČO: 07496877, zapsaná u Městského soudu v Praze pod C 302030 (Gibon nebo my) a dále pokud u nás žádáte o práci a pokud nám dodáváte služby a pokud Vám doručujeme zásilku. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo e-mailem info@gibondelivery.cz.


(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaší e-mailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám a při užívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte když žádáte o práci u nás a s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby. Dále s Vaším jménem a adresou, pokud Vám doručujeme zásilku.

(2) Kdo s Vašimi údaji pracuje?

Gibon rozhoduje o tom, proč a jak se s Vašimi údaje pracuje a je tedy jejich správcem. Gibon využívají dodavatele, kteří s Vašimi údaji pracují jako zpracovatelé. Gibon může Vaše data předat státním orgánům nebo třetím stranám, pokud má takovou zákonnou povinnost.

(3) Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi. (B) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které si objednal Váš zaměstnavatel. Například pokud s námi komunikujete za zaměstnavatele, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji. To je naším oprávněným zájmem. (C) Abychom propagovali a zlepšovali Služby. Pokud užíváte naše Služby, budeme Vás čas od času informovat o novinkách ohledně této akce nebo ohledně podobných Služeb. To platí, i když se nepřihlásíte k newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem. (D) Abychom ochránili svá práva. Například pokud Vám nebo Vašemu zaměstnavateli poskytujeme zasílatelské služby, nebo pokud Vám doručujeme zásilku potřebujeme si uchovat záznamy pro případ sporu. To je naším oprávněným zájmem. (E) Abychom s Vámi jednali o Vaší případné spolupráci s námi. (F) Abychom plnili své právní povinnosti. (G) Abychom mohli plnit a čerpat smlouvu o Vašich dodávkách pro nás. To je plněním smlouvy i naším oprávněným zájmem.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat dokud budete Službu používat. S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud bude Váš zaměstnavatel Službu používat nebo dokud se nedozvíme, že už nepracujete pro zaměstnavatele, který užívá naše Služby. S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete. S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi nebo od doručení zásilky. S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud jednáme o Vaší spolupráci s námi, ale ne déle než 3 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám, ledaže nám dáte souhlas k delšímu zpracování. S údaji k účelu (F) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost. S údaji k účelu (G) budeme pracovat, dokud nám dodáváte služby nebo zboží.

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaší e-mailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám a při užívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte když žádáte o práci u nás a s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby. Dále s Vaším jménem a adresou, pokud Vám doručujeme zásilku.

(5) Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na info@gibondelivery.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat e-mailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Pro každého najdeme správné řešení logistických služeb.